Algemene Voorwaarden dartbaan huren

De banen

Elke baan is voorzien van een wedstrijdbord, schrijfbord, bordwisser, verlichting en oche. De zaalhoogte moet minimaal 2,5 meter zijn. De speelvloer moet vlak zijn, omdat de banen aan elkaar geschakeld worden. Een enkele dartbaan neemt 3,5 meter in beslag. De baanbreedte is 1,22meter. Rondom dient er voldoende ruimte te zijn voor spelers en toeschouwers.
Dartbaan huren moet voldoende tijd krijgen om de banen op te zetten en af te breken. Dit gebeurt in overleg met de huurder.

Schadegevallen

Dartbaan huren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of letsel door onkundig gebruik van het gehuurde materiaal. Bij toernooien en/of bijeenkomsten, waarbij de dartbanen van dartbaan huren gebruikt worden, is de huurder cq. eigenaar van het pand aansprakelijk bij calamiteiten. Schade en/of vermissing van geleverd materiaal wordt door dartbaan huren verhaald op de huurder.

Betaling

Betaling
De betaling vindt vooraf of op de dag van aflevering plaats. Er kan eventueel een borgsom gevraagd worden om schadegevallen te dekken.

Annulering

100 % van de huurprijs bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode van minder dan 7 dagen voor opleveringsdatum. Na 7 dagen tot de 14e dag is het 50% van de factuur.

we rekenen standaard 25 euro ex.btw voor facturen die langer open staan dan 30 dagen.

Annulering dient te allen tijde ook schriftelijk gedaan te worden.

Overige

Het is de huurder nimmer toegestaan de door hem gehuurde banen te verhuren aan derden of ter beschikking te stellen aan derden.
Het is niet toegestaan reclame-uitingen en/of andere mededelingen aan te brengen op de banen zonder voorafgaande toestemming van dartbaan huren.
Dartbaan Huren behoudt het recht om reclame uitingen op de dartbaan aan te brengen.
Het is niet toegestaan om de banen te verplaatsen en/of in de openlucht te gebruiken.
Door het huren van de dartbanen van dartbaan huren gaat de huurder akkoord met deze voorwaarden.